Smart Farmer & Yong Smart Farmer

0 views
0%

อีกวิถีทางหนึ่งของการพัฒนาภาคเกษตรไทย ด้วยการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เรียกว่า Yong Smart Farmer ให้เป็น Smart Farmer ที่มีความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร …

From:
Date: October 8, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *