Smart Farming กับโดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่ SKYVIV | DGTH

0 views
0%

Smart farming หรือเกษตรอัจฉริยะ คือ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกับงานด้านการเกษตร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เรียกว่าเป็นเกษตรแม่นยำสูง เช่น …

From:
Date: October 8, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *