smart farming ระบบควบคุมสภาพภูมิอากาศโรงเรือนแบบอัจฉริยะ

0 views
0%

ระบบควบคุมสภาพภูมิอากาศโรงเรือนแบบอัจฉริยะ SMART FARMING ผลงานชนะเลิศด้านการเกษตร เวทีนักคิดสิ่งประดิษฐ์ 2558 ฝีมือ ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี …

From:
Date: October 8, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *