Smart Farming เกษตรอัจฉริยะ เกษตรทฤษฎี ใหม่ สั่งงานด้วยโทรศัพท์มือถือ เปิด ปั๊มน้ำ สำหรับสวนทุเรียน

0 views
0%

Smart Farming เกษตรอัจฉริยะ เกษตรทฤษฎี ใหม่ สั่งงานด้วยโทรศัพท์มือถือ เปิด ปั๊มน้ำ สำหรับสวนทุเรียน ควบคุมเปิด ปั๊มน้ำ 1 ตัว วาวล์ไฟฟ้า 8 โซน –ระบบสมาร์ทคอนโทรล …

From:
Date: October 8, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *